Financial planning

Inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning samen vormen de basis waarop u keuzes kunt maken voor toekomstige jaren. CapForce zet voor u verschillende scenario’s naast elkaar die voor u helder maken wat de financiële consequenties zijn van bepaalde keuzes. Dat geeft u inzicht en structuur en dus het comfort om u op andere zaken te concentreren. CapForce kan door de jaren heen voor u de vinger aan de pols houden: zijn de gemaakte keuzes nog steeds actueel, bijvoorbeeld gezien veranderde wetgeving of veranderingen in uw situatie?