Vermogensplanning

Waar rendeert uw vermogen fiscaal optimaal? Is dat in een werkmaatschappij, holding of privé? Deze en andere keuzes hebben te maken met fiscale regels, optimalisatie van rendement en met risicospreiding. CapForce maakt inzichtelijk waar u maximaal rendement haalt uit uw vermogen, en welk fiscaal voordeel u kunt behalen. Als u ervoor kiest het geld uit de zaak te halen, geeft CapForce de diverse mogelijkheden om dat te doen.