Finfoto

Scherp stellen op uw financiële situatie

Een finfoto zet duidelijk en overzichtelijk op papier hoe u er financieel voorstaat. Wilt u weten wat u de komende jaren te besteden hebt? De finfoto laat het duidelijk zien.

Op basis van gegevens die u aanlevert (zoals de aangifte inkomstenbelasting, jaarrekening, levensverzekering, pensioenopgave) brengen we uw complete financiële situatie in kaart. Een grafiek of tabel verduidelijkt de cijfers. Uiteraard bespreken we de finfoto met u en lichten de cijfers toe. De finfoto kan de basis zijn voor belangrijke beslissingen die u voor de toekomst neemt. Als u weet hoe u er financieel voorstaat, weet u beter welke invloed uw beslissingen hebben op uw inkomen.