Financiële planning

1 Intake
Tijdens een eerste gratis gesprek van ongeveer een uur brengen we in kaart wat uw wensen zijn en wat CapForce voor u kan doen. We lichten toe hoe we verder te werk zullen gaan. U ontvangt van ons een overzicht van de papieren die we nodig hebben om u goed te kunnen adviseren.

2 Inventarisatie
In een tweede gesprek brengen we uw financiële situatie in kaart en inventariseren uw wensen voor de toekomst.

2a Risico-inventarisatie
Bij de risico-inventarisatie analyseren we specifieke risico’s, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissement, scheiding. U weet dan welke risico’s er zijn, wat er kan gebeuren en of u naar wens voorzorgsmaatregelen heeft genomen.
3 Advies en/of planning

Op basis van de verzamelde informatie, uw verhaal en onze vakkennis stellen we een advies en/of planning voor u op. Het advies of de planning bespreken we met u.

4 Implementatie
We zorgen ervoor dat de planning of het advies gerealiseerd wordt. Daarvoor schakelen we specialisten in. We kunnen samenwerken met de specialisten waar u altijd al een beroep op doet, maar het is ook mogelijk te kiezen voor onze preferred suppliers. Dat zijn specialisten waar CapForce veel mee samenwerkt en waarvan we kwaliteit en tarieven kennen.

5 Onderhoud en borging
Er zijn altijd momenten dat we gezamenlijk weer even op een rijtje moeten zetten of de gekozen strategie nog de juiste is, of er veranderingen zijn in uw situatie en of uw wensen gewijzigd zijn. Om ervoor te zorgen dat we vóór de feiten blijven lopen, biedt CapForce een onderhoudscontract aan. Ieder jaar nemen we met u uw financiële stand van zaken door. Zijn er wijzigingen, kunnen we die direct doorvoeren. Zo is uw financiële situatie altijd up to date.